Peixos per l’aire

Com fórem del cel exilats…

Antoni Canals

Tots els amors que dic, han anat fent l’amor,
són ara l’amor únic. Tots els amors, les vides,
tots els noms que no he dit, ja l’amor sense nom,
gloriosament anònim, amargament anònim,
si es vol l’amor assumpte de la seua misèria,
de la seua conscient misèria, de l’incendi.
Mai no serà un plàcid record: serà una empenta,
el pubis contra el pubis, una empenta afanyosa.
L’amor s’ha fet solemne, s’ha fet un ritu greu,
una formalitat. Mire, des de l’altura
del dia i l’any aquells, adorables tossals,
cossos, noms, dies, fúria. Tota la vida, amor,
fins encontrar la forma suprema de l’amor,
oh tu que omplis els dies com un got d’aigua clara
com si abans de conéixer-nos mai hi hagués hagut dies,
com si abans de conéixer-nos no haguéssem existit.
Has obert la finestra i mires el carrer.
Des d’on escric et mire i m’agrada mirar-te.
Pares la taula; allargues el cos sobre la taula.
Des d’on escric et mire, i m’agrada mirar-te.
De costat, en el llit, traus els comptes del dia,
resols un crucigrama, i dorms, dorms llargament,
mentre et pense, t’invente, et recorde, et retorne,
omplis els meus papers com m’has omplit la vida,
amb una voluntat lluminosa de viure,
com un cànter ple d’aigua de Nàquera o de Serra
com un taronger febril de Marxuquera.

Vicent Andrés Estellés, Llibre de meravelles (València, 1971).

Peces por el aire

Como si fuésemos exiliados del cielo...
Antoni Canals

Todos los amores que nombro han ido haciendo el amor,
son el amor solo. Todos los amores, las vidas,
todos los nombres que no he dicho, el amor ya sin nombre,
gloriosamente anónimo, amargamente anónimo,
hecho el amor objeto, si se quiere, de la miseria suya,
de su consciente miseria, del incendio.
No será nunca un plácido recuerdo: será que empujaremos,
el pubis contra el pubis, empujando ajorados.
Se ha hecho el amor solemne, se ha hecho un rito grave,
una formalidad. Contemplo, desde la altura
de aquel día, aquel año, alcores adorables,
cuerpos, nombres, días, furia. Toda la vida, amor,
hasta encontrar la forma suprema del amor,
oh tú que llenas los días como un vaso de agua clara
como si antes de conocernos nunca hubiera habido días,
como si antes de conocernos no hubiéramos existido.
Has abierto la ventana y estás mirando la calle.
Desde donde escribo te miro y me gusta mirarte.
Pones la mesa; alargas el cuerpo encima de la mesa.
Desde donde escribo te miro y me gusta mirarte.
De lado, en la cama, sacas las cuentas del día,
resuelves un crucigrama y duermes, largamente te duermes,
mientras te pienso, te invento, te recuerdo, te devuelvo,
los papeles me llenas igual que me has llenado la vida,
con una voluntad luminosa de vida,
como un cántaro lleno de agua de Nàquera o de Serra
como un naranjo febril de Marxuquera.

Vicent Andrés Estellés, Libro de maravillas (València, 1971)