חרוז מספר ימי החדשים

ל טראי נובימברי

אבריל ג’וניו שיטימברי

די כח אי אונו

לוש אוטרוש אטרינטה אי אונו

Rima del número de días de los meses

30 trae noviembre
abril, junio, septiembre
de 28 hay uno
los otros a treinta y uno.

Alfonso de Zamora, Salamanca, Biblioteca General Histórica de la Universidad, ms. 6, folio 2 recto.

«Tempus fugit», foto de V. Castelo, 1 de marzo de 2009

«Tempus fugit», foto de V. Castelo, 1 de marzo de 2009

Anuncios