Per què? Perquè hui toca.

El temps de les cireres, que va ser la cançó de la Comuna de París l’any1871, interpretada per Yves Montand.

«Et les souvenirs que je garde au cœur…»

Anuncios