דרשה

כבר מראש לא היו הכוחות שקולים: השטן שר גדול במרום, ואיוב בשר ודם. גם מלבד זה לא היתה התחרות הוגנת. איוב שקיפח את עושרו ושכל את בניו ובנותיו והוכה בשחין לא ידע כלל שזו תחרות.
כיוון שהתלונן יותר מדי, השתיק אותו השופט. והנה, כיוון שהודה ושתק, ניצח, בלא שידע, את יריבו. הושב לו עושרו וניתנו לו בנים ובנות – חדשים, כמובן – וניטל ממנו אבלו על הראשונים.
יכולנו לחשוב שהפיצוי הזה הוא הנורא מכל; לחשוב שהנורא מכל הוא חסרון דעתו של איוב, שלא הבין שניצח, ואת מי. אבל הנורא מכל הוא בזה, שאיוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה.

נתן זך

SERMÓN

Ya de antemano las fuerzas no eran parejas: Satán, gran señor de las alturas, y Job, de carne y hueso. Aun pese a esto no se batieron en buena lid. Job al que le habían desposeído de sus riquezas y le habían despojado de sus hijas e hijos y al que le afligieron con una úlcera maligna no sabía que debía batirse en ninguna lid.
Al quejarse en exceso, el juez le mandó callar. Mas hete aquí que, por haber dado gracias y haberse callado, venció, sin saberlo, a su adversario. Le fueron devueltas sus riquezas y volvió a tener hijas e hijos – otros nuevos, por supuesto – levantándole el luto por los que había tenido antes.
Podríamos pensar que esta reparación fue lo más terrible, pensar que lo más terrible fue la ignorancia de Job, que no había entendido que había ganado, ni a quien. Pero lo más terrible, en realidad, fue que Job nunca había existido ya que solo fue una parábola.

Nathan Zach


adi-nes-boys-untitled-7-2007

Adi Nes, Untitled (Boys, 7), 2007.

Anuncios