Hebraica Veritas’
16 mei 2008 – 16 augustus 2008

Sprak God Hebreeuws?
Het hoogtepunt van Christoffel Plantijns levenswerk is de productie van een grote Bijbel in vijf talen: de achtdelige Biblia Regia van 1568-1573. Deze Antwerpse Polyglot met ‘het woord van God’ is een prachtuitgave geworden. Maar waarom in zoveel talen? Waarom voldeed de oude Latijnse vertaling van Hieronymus niet meer en wilde men de Bijbel in de 16de eeuw plots in de grondtalen lezen? Het Hebreeuws, voor de middeleeuwer een geminachte en barbaarse taal, werd een eeuw later een bron van wijsheid en kennis. De opkomst van de drukpers en de humanistische zoektocht naar de eeuwige waarheid hebben geleid tot een gloednieuwe en sterk gewaardeerde academische discipline.

Hebraica veritas toont ons hoe katholieke en protestantse theologen de weg naar de oervorm van de Bijbel terugvonden door bemiddeling van Joodse geleerden. Het schetst ook een beeld van de plaats die Christoffel Plantijn tegen het einde van die 16de eeuw in deze ontwikkeling innam. De nadruk kwam te liggen op de studie en uitgave van het Oude Testament en op het proces van de kennisoverdracht tussen Joodse taalgeleerden en christelijke hebraïsten.

\"As compona, as, as compona, as...\"

Anuncios