Liorna és, en la nostra llengua, el topònim italià Livorno. Sempre havia sentit la dita “Liorna, qui hi va no en torna”.
M’afigurava que, a Liorna, hi devien escabetxar la gent nostra que hi anava.

No fa gaire, vaig aclarir el sentit d’aquesta dita. La comunitat jueva a Mallorca era sovint perseguida. A Liorna hi havia una comunitat hebraica que era respectada. En cas de persecució, molts de jueus mallorquins fugien cap a Liorna, i s’hi sentien tan bé, que no en tornaven.

Miquel Adrover en el mensaje número 27.215 de la lista  Migjorn, del viernes, 21 de marzo de 2008.

LIORNA topon.
Ciutat de Toscana, port de mar, anomenada en italià Livorno; cast. Liorna.
Loc.-a) Ves-te’n a Liorna!: es diu per enviar a mal viatge (Mall., Men.).-b) Enviar a Liorna: enviar a filar, a mal viatge (Mall., Men.).
Refr.
-«A Liorna, qui hi va, no torna» (Bal.).

Antoni Maria Alcover y Francesc de Borja Moll, Diccionari català-valencià-balear, 1926-1962 [digitalización entre 2000 y 2001], sub voce «Liorna».

Mercato Centrale, Livorno

Anuncios